Вести

Home


Компанијата FUSAMATIC FITTINGS основана во 2004 година како трговско друштво што нуди комплетно решение за поврзување на ПЕ цевки и ПВЦ цевки под притиском.

Home
Нудимо фитинзи и вентили за пластична цевководни системи за неколку индустрии нпр.воде, гас или хемиската индустрија.